Strona główna
Strona główna

Centrum Kształcenia Praktycznego jest placówką oświatową prowadzącą działania związane z praktyczną edukacją zawodową.

Organem prowadzącym naszą jednostkę jest Powiat Płoński reprezentowany przez Starostwo Powiatowe w Płońsku ul. Płocka 39.

Organem Nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie.

Do statutowych zadań centrum należy:

  • organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych zasadniczych, średnich i policealnych w pełnym zakresie programowym lub w zakresie wybranych treści programowych
  • organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych
  • organizowanie przysposobienia do pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  • organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych
  • organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających zdobycie nowych
  • współpraca ze wszystkimi instytucjami mającymi na celu kształcenie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych
Dane adresowe:
Adres: ul Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk
tel: 23 662 32 50 tel/fax: 23 662 23 03
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Zapraszamy na naszą nową stronę: www.ckpplonsk.webh.pl